یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ , ۱۶:۵۲:۵۰
avatar avatar avatar
نوشته شده در ۱۴۰۲/۲/۲۰ ساعت ۱۱:۴۹
لینک کوتاه مطلب:

اطلاعیه انتخابات

در خصوص انتخابات نمایندگان کارفرمایان در هیئت حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیجار و به استناد ماده ۱۱ آیین نامه انتخابات اعضا هئیت های حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۹/۲ وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی ذیلا اسامی نهایی داوطلبان نمایندگی کارفرمایان در هیئت حل اختلاف اداره مذکور اعلام میگردد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بیجار، لذا از کلیه مدیران واحدهای منطقه جهت تشکیل مجمع مدیران و انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیئت حل اختلاف دعوت بعمل می آید تا در روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۲/۴/۶ راس ساعت ۱۰ صبح در محل سالن اجتماعات اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی بیجار واقع در بلوار امام بالاتراز سپاه روبروی دبیرستان شهید رجایی حضور بهم رسانند.

?آیین نامه انتخابات اعضای هیئت های حل اختلاف :
ماده ۱۱ تبصره ۱: منظور از مدیران واحدهای منطقه اعضا هیئت مدیره و مدیران عامل یا مدیران مسئول کارگاه های مشمول قانون کار که دارای شخصیت حقوقی هستند می باشد.
تبصره۲:هر یک از کارگاه های موضوع تبصره فوق صرفا می تواند یک نفر از مدیران خود را برای شرکت در مجمع مدیران بصورت مکتوب معرفی نماید.
تبصره۳ : هر یک از دستگاه های مذکور در تبصره ۲ ماده ۸ این آیین نامه (وزارتخانه ها،موسسات دولتی،موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی) چنانچه خود راسا و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانون کار استفاده نمایند میتوانند بالاترین مقام دستگاه یا مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره را حداقل سه روز قبل از تشکیل مجمع برگزاری انتخابات برای شرکت در مجمع مدیران کتبا معرفی نمایند‌‌.
ماده ۱۲: هریک از مدیران واحد های منطقه که تمایل به شرکت در مجمع مدیران به منظور انتخاب نمایندگان کارفرمایان را داشته باشند باید حداقل ۵ روز اداری قبل از انتخابات مراتب درخواست خود را همراه با مستندات و مدارک موید شرایط مندرج در تبصره های ۱و۲و۳ ماده ۱۱ این آیین نامه کتبا به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیجار واقع دربلوار امام بالاتراز سپاه روبروی دبیرستان شهید رجایی تسلیم نمایند‌.
اسامی نهایی داوطلبان نمایندگی کارفرمایان در هیئت حل اختلاف شهرستان بیجار عبارتند از:
۱_صادق الماسی۲_منصور بهرامی ۳_مرتضی حبیبی۴_مهران شاهمرادی ۵_مصطفی عارف نیا۶_سید حسین مرتضویی

هریک از شرکت کنندگان در انتخابات می توانند حداکثر به ۵نفر ازداوطلبان رای دهند