جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ , ۱۱:۲۲:۰۹
avatar avatar avatar
نوشته شده در ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۰۰:۳۲
لینک کوتاه مطلب:

اسامی نهایی نامزد های انتخابات دوازدهمین مجلس شورای اسلامی

اسامی نهایی نامزد های انتخابات دوازدهمین مجلس شورای اسلامی

اسامی نهایی نامزد های انتخابات دوازدهمین مجلس شورای اسلامی

▫️اسامی نهایی نامزد های انتخابات دوازدهمین مجلس شورای اسلامی :

۱- آقاي سيدهاشم ابراهيمي فرزند سيدحسن مشهور به سید هاشم ,سیدابراهیم ,سید كد نامزد ۱۲۳

۲- آقاي حسين اسحاقي فرزند محمد مشهور به علی اوسط كد نامزد ۱۲۵ –

۳- آقاي رحيم امان اللهي فرزند سليمان مشهور به امانی كد نامزد ۱۲۷

۴- آقاي مهدي ايوبي فرزند محرم مشهور به مهدی ایوبی كد نامزد ۱۳۵ –

۵- آقاي وحيد باش افشار فرزند شريف كد نامزد ۲۱۴

۶- آقاي منصور بهرامي فرزند جمشيد مشهور به خروش كد نامزد ۱۳۶

۷- آقاي مهدي بيازي فرزند محمد كد نامزد ۱۳۸

۸- آقاي علي اصغر جناني فرزند علي اكبر كد نامزد ۱۴۶

۹- آقاي حسن جهان تاب فرزند نصراله كد نامزد ۱۴۷

۱۰- آقاي فريدون خدابنده لو فرزند رجبعلي كد نامزد ۱۵۱

۱۱-خانم مهناز رحماني فرزند خسرو كد نامزد ۱۵۶

۱۲- آقاي سعيد رضاپناه فرزند محرم مشهور به رضا كد نامزد ۱۵۷

۱۳آقاي عليرضا زنديان فرزند محمد مشهور به علی كد نامزد ۱۵۸

۱۴- آقاي حمداله شهنواز فرزند عبداله مشهور به حميد كد نامزد ۱۶۲

۱۵-آقاي فرهاد صفري فرزند محمدحسين مشهور به صفرپور و صفرزاده كد نامزد ۱۶۷

۱۶- آقاي علي صفيارپور فرزند حسين كد نامزد ۱۶۸

۱۷ آقاي علي اصغر عرب زاده مهربان فرزند بنيادعلي كد نامزد ۱۷۱

۱۸- آقاي اسداله عربي فرزند غضنفر مشهور به حاجی عربی كد نامزد ۱۷۲

۱۹ آقاي بهمن قاسم زاده فرزند موسي كد نامزد ۱۷۹

۲۰- آقاي احمدرضا قاسمي فرزند ذوالفعلي مشهور به اسد كد نامزد ۱۸۱

۲۱- آقاي محمدرضا قائم پناه فرزند شادعلي كد نامزد ۱۸۲

۲۲- آقاي حمدالله كريمي فرزند نبي مشهور به کرمی حمدالله کرمی كد نامزد ۱۸۴

۲۳- آقاي عبدالمحمد لطفي فرزند حسين مشهور به سرهنگ كد نامزد ۱۸۵

۲۴ -آقاي مهدي مهدي زاده فرزند اسداله كد نامزد ۱۹۲

۲۵- آقاي فرزاد ميراني فرزند ولي مشهور به فرزاد كد نامزد ۱۹۳

۲۶- آقاي مهدي نوري فرزند روح الله كد نامزد ۱۹۷

۲۷- آقاي محمدباقر ولي پور فرزند روح اله كد نامزد ۱۹۸

۲۸- آقاي ايوب يونسي فر فرزند يونس علي كد نامزد ۲۱۳

‌? | تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

?کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بیجار