یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ , ۱۸:۰۴:۵۴
avatar avatar avatar
نوشته شده در ۱۴۰۳/۲/۸ ساعت ۲۲:۰۶
لینک کوتاه مطلب:

جلسه هماهنگی تعیین جاده های اولیت دار در خصوص شن ریزی و تیغه زنی به ریاشت مهندس محمدنظامیان معاون عمرانی فرمانداری شهرستان ، بخشداران و اداره راهداری در محل فرمانداری شهرستان بیجار برگزار گردید .

جلسه هماهنگی تعیین جاده های اولیت دار در خصوص شن ریزی و تیغه زنی به ریاشت مهندس محمدنظامیان معاون عمرانی فرمانداری شهرستان ، بخشداران و اداره راهداری در محل فرمانداری شهرستان بیجار برگزار گردید .

جلسه هماهنگی تعیین جاده های اولیت دار در خصوص شن ریزی و تیغه زنی به ریاشت مهندس محمدنظامیان معاون عمرانی فرمانداری شهرستان ، بخشداران و اداره راهداری در محل فرمانداری شهرستان بیجار برگزار گردید .

جلسه هماهنگی تعیین جاده های اولیت دار در خصوص شن ریزی و تیغه زنی به ریاشت مهندس محمدنظامیان معاون عمرانی فرمانداری شهرستان ، بخشداران و اداره راهداری در محل فرمانداری شهرستان بیجار برگزار گردید .