یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ , ۱۸:۲۹:۰۸
avatar avatar avatar

برچسب: جلسه تقدیر ازخیرین و اعضای انجمن حمایت از زندانیان شهرستان بیجار

جلسه تقدیر ازخیرین و اعضای انجمن حمایت از زندانیان شهرستان بیجار برگزار شد

جلسه تقدیر ازخیرین و اعضای انجمن حمایت از زندانیان شهرستان بیجار برگزار شد

جلسه تقدیر ازخیرین و اعضای انجمن حمایت از زندانیان شهرستان بیجار برگزار شد

۱۴۰۲/۸/۵