جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ , ۰۹:۲۱:۱۳
avatar avatar avatar

برچسب: دکتر اسدی مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری کردستان

معارفه مرتضی شهبازی شهردار جدید شهر حسن آباد یاسوکند

معارفه مرتضی شهبازی شهردار جدید شهر حسن آباد یاسوکند

معارفه مرتضی شهبازی شهردار جدید شهر حسن آباد یاسوکند

۱۴۰۲/۹/۲۰