دوشنبه ۰۷ اسفند ۱۴۰۲ , ۰۱:۲۶:۴۷
avatar avatar avatar

برچسب: شهید گمنام

برگزاری جلسه هماهنگی تشییع شهید گمنام در شهرستان بیجار

برگزاری جلسه هماهنگی تشییع شهید گمنام در شهرستان بیجار

برگزاری جلسه هماهنگی تشییع شهید گمنام در شهرستان بیجار

۱۴۰۲/۹/۲۱