دوشنبه ۰۷ اسفند ۱۴۰۲ , ۰۱:۴۲:۵۱
avatar avatar avatar

برچسب: شهید گمنان در شهرستان بیجار

مراسم شبی با شهدا و تجدید میثاق با شهداء در حسینیه شهر برگزار شد

مراسم شبی با شهدا و تجدید میثاق با شهداء در حسینیه شهرستان بیجار برگزار شد

مراسم شبی با شهدا و تجدید میثاق با شهداء در حسینیه شهر برگزار شد

۱۴۰۲/۹/۲۷