پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ , ۰۶:۵۷:۲۴
avatar avatar avatar

برچسب: مراسم بزرگداشت مرجومه پروانه معصومی هنرمندی اصالتا بیجاری

دیدار رئیس حوزه هنری استان کردستان با فرماندار شهرستان بیجار / بزودی مراسم بزرگداشت مرحومه پروانه معصومی در شهرستان بیجار

دیدار رئیس حوزه هنری استان کردستان با فرماندار شهرستان بیجار / بزودی مراسم بزرگداشت مرحومه پروانه معصومی در شهرستان بیجار

دیدار رئیس حوزه هنری استان کردستان با فرماندار شهرستان بیجار / بزودی مراسم بزرگداشت مرحومه پروانه معصومی در شهرستان بیجار

۱۴۰۲/۹/۱۲