جمعه ۰۱ تیر ۱۴۰۳ , ۰۷:۱۶:۱۶
avatar avatar avatar

برچسب: معارفه مرتضی شهبازی شهردار جدید شهر حسن آباد یاسوکند

معارفه مرتضی شهبازی شهردار جدید شهر حسن آباد یاسوکند

معارفه مرتضی شهبازی شهردار جدید شهر حسن آباد یاسوکند

معارفه مرتضی شهبازی شهردار جدید شهر حسن آباد یاسوکند

۱۴۰۲/۹/۲۰