جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ , ۰۹:۱۰:۱۴
avatar avatar avatar

برچسب: نشست فعالین صنایع دستی و گردشگری با معاون فرماندار

نشست فعالین صنایع دستی و گردشگری با معاون فرماندار

نشست فعالین صنایع دستی و گردشگری با معاون فرماندار

نشست فعالین صنایع دستی و گردشگری با معاون فرماندار

۱۴۰۲/۸/۵