یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ , ۰۱:۲۷:۰۱
avatar avatar avatar

برچسب: کمیسون دانشجویی شهرستان بیجار

جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان بیجار

جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان بیجار به ریاست مهندس کاظمی معاون فرماندار

جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان بیجار

۱۴۰۲/۸/۵