جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ , ۱۲:۳۷:۳۲
avatar avatar avatar

برچسب: کمیسون دانشجویی شهرستان بیجار

جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان بیجار

جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان بیجار به ریاست مهندس کاظمی معاون فرماندار

جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان بیجار

۱۴۰۲/۸/۵